Cihan Atıl Namlı Gitar Eğitim Sayfası

Cihan Atıl Namlı Kişisel Web Sitesi > Gitar Eğitim Sayfası > Hafta 2: Gitarda Akorlar
< Hafta 1 Hafta 4 >
Gitar

Hafta 2: Gitarda Akorlar


Giriş

Gitarın öteki çalgılara sağlamış olduğu en büyük üstünlüğün, akor yapabilme olanağı olduğunu daha önce öğrendiniz. Şimdi bu üstünlüğün inceliklerine değineceğiz.

Bu haftanın başlıkları şöyledir:

Gitarda Akorların Gösterilmesi: Akor Diyagramı

Gitarda akorlar, sol el parmaklarının klavye üzerindeki perdelere doğru şekilde yerleştirilmesi ile yapılır. Buradaki doğruluk için 3 unsurdan söz edilir: Parmak, Tel ve Perde. İfadeleri kolaylaştırmak amacıyla her bir unsur kendi içinde numaralandırılır ve akorlar, her üçünün bir kombinasyonu olarak ifade edilir.

Aşağıda sol el parmaklarının numaralandırılması gösterilmektedir.

Sol el parmaklarının numaralandırılması.

Görüldüğü üzere sol el parmaklarının numaralandırılmaları doğal sayılar düzenine uygun olarak 0'dan başlamıştır. Çünkü 0 numaralı parmak olan sol elin baş parmağı, gitarda (çok ileri düzeyli durumlar haricinde) kullanılmamaktadır. Dolayısıyla akor ifadelerinde 1, 2, 3 ve 4 numaralı parmaklar gösterilecek ve karışıklık önlenecektir.

Parmakların klavye üzerindeki yerlerinin gösterilmesi için Akor Diyagramı adında bir şekil kullanılacaktır. Bu diyagrama ilişkin tanıtım aşağıda görülmektedir.

Akor Diyagramı Tanıtımı

Gitarı karşımıza dik biçimde ve klavyesi bize bakacak biçimde koyuşumuzu temsil eden bu şekil, genel olarak gitarın başını ve ilk birkaç perdesini temsil etmektedir. Şeklin bir diyagram olabilmesi için sadece nitelikli unsurları barındırması gerektiğinden, klavyenin uzantısı gösterilmemiş ve en dıştaki çizgiler de telleri temsil etmiştir. Bu diyagramda, gitarın baş bölümüne akorun eğitim programındaki numarası, akorun adı ve parantez içinde "Amerikan Notasyonu" yazılmıştır. Çünkü evrensel sistemde daha geçerli olarak kabul edilen semboller Amerikan notasyon harfleridir(A - G). Klavye üzerindeki tellere ve perdelere basacak olan parmaklar ise yuvarlak dairelerin içinde numaralar ile belirtilmiştir.

Akor diyagramı, bir akordaki parmak, tel ve perde kombinasyonunu göstermeye yönelik görsel şekildir ve sadece parmakların konumunu göstermektedir. Herhangi bir akorun gerçekleştirilmesi için el ve kol pozisyonu hakkında bilgi içermemektedir. Dolayısıyla her akor için kol, el, bilek ve parmak duruşlarından ayrıca söz etmek gerekir.


Akorların Doğru Yapılabilmesi İçin Önemli Kurallar

Gitarda icra edilecek akorlardan doğru ve net seslerin alınması, kol, el, bilek ve parmak duruşlarıyla yakından ilgilidir. Herhangi bir akorun anlatımında aksi belirtilmedikçe, "Altın Kurallar" adı altında 4 kural geçerli olacaktır:
  1. Kanat açık olmalıdır.
  2. Bilek bükülmelidir.
  3. Avuç içi dışarı çekilmelidir.
  4. Parmaklar tellere, klavyeye dik olacak biçimde basmalıdır.
Kanattan kasıt, sol kolun tamamıdır. Kanadın açık olması ile sol kolun vücuttan açıklığı ifade edilmektedir. Pek çok akorda, bu kuralların doğru uygulanmaması sonucu, ya yapılışta zorluk yaşanır, ya da doğru ses elde edilemez. Bir akorun doğru yapıldığını anlamanın en iyi yolu, akoru yerleştirdikten sonra her 6 tele de teker teker vurarak seslerin net biçimde geldiğinden emin olmaktır.
< Hafta 1 Hafta 4 >
Cihan Atıl Namlı Kişisel Web Sitesi > Gitar Eğitim Sayfası > Hafta 2: Gitarda Akorlar

Valid XHTML 1.0 Transitional